Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ 2022

Đăng vào 22/10/2022 15:06

Nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra cho cán bộ làm công tác này, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ 2022 tại Vĩnh Phúc.

Các đại biểu cùng nhau lưu giữ kỉ niệm tại Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị tập huấn có sự hiện diện ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng NV2, Thanh tra Bộ giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Hồng Diện - Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có PGS. TS Tô Văn Hoà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường cùng sự có mặt của lãnh đạo các đơn vị và toàn thể các thầy cô làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS Tô Văn Hoà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra trong việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong công tác quản lý giáo dục, góp phần giữ vững kỷ cương, nền nếp trong Nhà trường. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra trong Nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Chính vì vậy, Hội nghị tập huấn lần này giúp nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; giúp các đơn vị liên quan nắm vững các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn và quy trình, cách thức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

PGS. TS Tô Văn Hoà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc 

Ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh trong bối cảnh tự chủ đại học với nhiều điểm mới, các cơ sở giáo dục đại học giao quyền tự chủ toàn diện, do vậy việc có một bộ máy chuyên trách trong cơ sở giáo dục đại học để làm công tác thanh tra nội bộ là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, lãnh đạo các trường cần nâng cao nhận thức, xác định rõ ý nghĩa, vai trò, mục đích của công tác thanh tra; tạo được động lực và điều kiện để hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học phát huy hiệu quả, chất lượng.

Ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Diện - Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của công tác thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đào tạo đồng thời đánh giá đây là công cụ đắc lực của lãnh đạo nhà trường, giúp tầm soát thường xuyên, sớm phát hiện vấn đề để lãnh đạo và cơ sở có biện pháp xử lý và quản lý tốt hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác quản lý, quản trị trong nhà trường.

Ông Nguyễn Hồng Diện - Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được nghe TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ về công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong đó tập trung vào nội dung thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học; nguyên tắc xây dựng kế hoạch thanh tra và kiểm tra; kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm; tổ chức thanh tra, kiểm tra; giám sát hoạt động, đoàn thanh tra/ kiểm tra.

TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ tại Hội nghị

Sau nhiều giờ làm việc hiệu quả, PGS.TS Tô Văn Hoà xin được gửi lời cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Hồng Diện - Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức vô cùng quý báu ngày hôm nay. Phó Hiệu trưởng Tô Văn Hoà mong muốn lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 2, lãnh đạo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như lãnh đạo Thanh tra Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ Nhà trường trong quá trình thanh tra, kiểm tra nội bộ để công tác này liên tục hoàn thiện phục vụ cho hoạt động của Trường.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn