Thông báo (lần 2) V/v nộp bản sao học bạ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017

Đăng vào 19/07/2017 00:00