Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học Khóa 23 hình thức đào tạo vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2023)
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học Khóa 23 hình thức đào tạo vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2023)
 
Thông báo V/v Tuyển sinh khóa 17 (K48) Khóa học Luật Nhật Bản
Thông báo V/v Tuyển sinh khóa 17 (K48) Khóa học Luật Nhật Bản
 
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến
 
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến