Thông tin tuyển sinh cử nhân chính quy văn bằng 1

Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Luật, chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành Luật kinh tế chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 47 (Niên khóa 2022-2026)
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Luật, chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành Luật kinh tế chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 47 (Niên khóa 2022-2026)
 
Thông báo v/v tuyển sinh Lớp tiếng Đức khóa 47 - Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh Lớp tiếng Đức khóa 47 - Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cùng một lúc hai chương trình
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cùng một lúc hai chương trình
 
Thông báo về thời gian nhập học đối với sinh viên Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tuyển sinh năm 2022
Thông báo về thời gian nhập học đối với sinh viên Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tuyển sinh năm 2022
 
Thông báo v/v tuyến sinh vào Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Luật, Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngành Luật Kinh tế (Khóa 47)
Thông báo v/v tuyến sinh vào Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Luật, Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngành Luật Kinh tế (Khóa 47)
 
Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 47 đại học chính quy năm 2022
Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 47 đại học chính quy năm 2022
 
Bảng điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm Khóa 47 theo phương thức dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Bảng điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm Khóa 47 theo phương thức dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
 
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022 (Khóa 47)
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022 (Khóa 47
 
Quyết định xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2022 (Khóa 47) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Quyết định xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2022 (Khóa 47) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2022 (Khóa 47) trình độ đại học hình thức chính quy
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2022 (Khóa 47) trình độ đại học hình thức chính quy
 
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT và phương thức xét kết quả chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế năm 2022 (Khóa 47) hệ đại học chính quy
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT và phương thức xét kết quả chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế năm 2022 (Khóa 47) hệ đại học chính quy
 
Thông báo về việc đăng ký quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ và đối tượng khuyến khích đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022
Thông báo về việc đăng ký quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ và đối tượng khuyến khích đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022
 
Thông báo v/v thay đổi thời hạn đăng ký và thu hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào Trường Đại học Luật Hà Nội dựa trên kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ ngoại ngữ; phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Thông báo v/v thay đổi thời hạn đăng ký và thu hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào Trường Đại học Luật Hà Nội dựa trên kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ ngoại ngữ; phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2022
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2022
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2022 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2022 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết đinh v/v ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022
Quyết đinh v/v ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022
 
Thông báo v/v điều chỉnh phương án tuyển sinh (dự kiến) trình độ đại học năm 2022
Thông báo v/v điều chỉnh phương án tuyển sinh (dự kiến) trình độ đại học năm 2022
 
Quyết định v/v cho phép thí sinh ra khỏi danh sách trúng tuyển ngành Luật, chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2021 (Khóa 46)
Quyết định v/v cho phép thí sinh ra khỏi danh sách trúng tuyển ngành Luật, chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2021 (Khóa 46)
 
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 46 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 46 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Đợt 2 năm 2021)
 
Hướng dân tải Thông báo trúng tuyển nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 46 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Hướng dân tải Thông báo trúng tuyển nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 46 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy