Tuyển sinh cử nhân chính quy văn bằng 1

Thông báo xét tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2024 (Khóa 49) theo các phương thức xét tuyển sớm
Thông báo xét tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2024 (Khóa 49) theo các phương thức xét tuyển sớm
 
Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024
Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ đợt 2 năm 2023 theo phương thức dựa trên kết quả chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ đợt 2 năm 2023 theo phương thức dựa trên kết quả chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh
 
Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng Khóa 48 hình thức đào tạo đại học chính quy
Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng Khóa 48 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký học và các lưu ý quan trọng đối với Khóa 48 hình thức đào tạo chính quy
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký học và các lưu ý quan trọng đối với Khóa 48 hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023 (Khóa 48) trình độ đai học hình thức chính quy
Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023 vào Khóa 48 trình độ đai học hình thức chính quy
 
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển chương trình Chất lượng cao ngành Luật, chương trình Chất lượng cao ngành Luật Kinh tế trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (Khóa 48)
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển chương trình Chất lượng cao ngành Luật, chương trình Chất lượng cao ngành Luật Kinh tế trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (Khóa 48)
 
Thông báo v/v tuyển sinh chương trình Chất lượng cao ngành Luật, chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Luật kinh tế (Khóa 48)
Thông báo v/v tuyển sinh chương trình Chất lượng cao ngành Luật, chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Luật kinh tế (Khóa 48)
 
Thông báo v/v tuyển sinh Khóa 17 (K48) khóa học Luật Nhật Bản
Thông báo v/v tuyển sinh Khóa 17 (K48) khóa học Luật Nhật Bản
 
Thông báo v/v tuyển sinh Lớp tiếng Đức khóa 48 - Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh Lớp tiếng Đức khóa 48 - Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v phê duyệt điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (Khóa 48) (Diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023)
Quyết định v/v phê duyệt điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (Khóa 48) (Diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023)
 
Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (Khóa 48) Diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (Khóa 48) Diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 
Thông báo v/v đăng ký cộng điểm khuyến khích và quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh xét tuyển vào Khóa 48 trình độn đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp 2023
Thông báo v/v đăng ký cộng điểm khuyến khích và quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh xét tuyển vào Khóa 48 theo kết quả thi tốt nghiệp 2023
 
Thông báo v/v đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đối với thí sinh xét tuyển vào Khóa 48 năm 2023 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đối với thí sinh xét tuyển vào Khóa 48 năm 2023 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
 
Danh sách thí sinh dự bị đại học đủ điều kiện trúng tuyển Khóa 48 đại học chính quy
Danh sách thí sinh dự bị đại học đủ điều kiện trúng tuyển Khóa 48 đại học chính quy
 
Thông báo v/v điều chỉnh điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023
Thông báo v/v điều chỉnh điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023
 
Bảng điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy K48 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT và xét kết quả chứng chỉ ngoại ngữ
Bảng điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy K48 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT và xét kết quả chứng chỉ ngoại ngữ
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ đợt 2 năm 2023 theo phương thức dựa trên kết quả chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ đợt 2 năm 2023 theo phương thức dựa trên kết quả chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường thu hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm
Thông báo v/v thay đổi hội trường thu hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm
 
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển sớm trình độ đai học hình thức đào tạo chính quy năm 2023
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển sớm trình độ đai học hình thức đào tạo chính quy năm 2023