Thông báo về việc đăng ký quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ và đối tượng khuyến khích đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022

Đăng vào 15/07/2022 00:00

Thông báo xem tại đây

Mẫu phiếu đăng ký

Lưu ý: thí sinh phải đăng ký thông tin tại trang http:dkts.daihocluathanoi.edu.vn