Thông báo v/v thay đổi thời hạn đăng ký và thu hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào Trường Đại học Luật Hà Nội dựa trên kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ ngoại ngữ; phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Đăng vào 05/07/2022 17:28

Để phù hợp với kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường thông báo thay đổi thời hạn đăng ký và thu hồ sơ đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển sớm như sau: Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày 01/7/2022 đến 17h00’ ngày 15/7/2022.
(Chi tiết xem tại đây)

Thông báo số 2515 đối với thí sinh xét tuyển dựa theo phương thức kết quả học tập bậc THPT (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo số 2531 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết Arizona, Hoa Kỳ 
(Chi tiết xem tại đây)

Thông báo số 2532 đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Chi tiết xem tại đây)

Thí sinh nhập thông tin vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại đây: xettuyen.hlu.edu.vn