Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyên sinh đại học năm 2017 diện xét tuyển thẳng và diện ưu tiên xét tuyển

Đăng vào 14/07/2017 09:50

Danh sách diện xét tuyển thẳng xem tại đây

Danh sách diện ưu tiên xét tuyển xem tại đây