Lấy ý kiến về phương án xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh

Đăng vào 09/01/2017 00:00

     Ngày 4/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 549/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo cán bộ pháp luật. Trong nội dung Đề án, ngoài những mục tiêu và giải pháp về phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học thì việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường – đặc biệt là xây dựng cơ sở 2 tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là nhiệm vụ then chốt. Cơ sở 2 của Trường là công trình có quy mô lớn trên diện tích gần 27 ha để phù hợp với sự phát triển về quy mô, chất lượng đào tạo và thể hiện vị thế của Nhà trường.

 

PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN 1

 

     Vì vậy, việc xem xét phương án xây dựng đối với cơ sở này có ý nghĩa quan trọng đối với Trường, bởi vì dù Trường không phải là chủ đầu tư mà là đơn vị thụ hưởng nhưng cơ sở 2 là nơi diễn ra các hoạt động của Trường, là nơi khai thác và gắn bó lâu dài của Trường cũng như của các cán bộ, giảng viên và sinh viên.

     Thực hiện quy chế dân chủ của Bộ, của Trường và mong muốn để cán bộ chủ chốt tham gia sâu vào quá trình thực hiện Đề án 549, chiều ngày 6/1/2017, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Hiệu trưởng Nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với cán bộ chủ chốt nhằm lấy ý kiến về phương án xây dựng cơ sở 2 trên các góc độ: tính hợp lý của thiết kế; tính mỹ thuật; công năng sử dụng của các hạng mục công trình.

 

PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN 2

 

     Tham gia buổi làm việc có: Ông Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng Bộ Tư pháp; ông Lê Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam.

 

PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN 3

     Tại buổi làm việc, ông Lê Tuấn đã trình bày chi tiết 03 phương án xây dựng cơ sở 2. Các phương án đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự buổi làm việc. Đây sẽ là cơ sở để Ban quản lý cũng như đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu, xem xét, quyết định phương án xây dựng.

Hồng Thu.