Thông báo v/v tuyển sinh Lớp tiếng Đức khóa 47 - Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 05/10/2022 16:36

Xem tại đây

Sinh viên đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến tại đây: https://forms.gle/jBFAFnV64pZ6pM7Q6