Trường Đại học Luật Hà Nội đẩy mạnh quy hoạch nguồn nhân lực tiềm năng để chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Đăng vào 10/05/2022 17:20

Chiều 10/5, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đã chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch Xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Phó Hiệu trưởng thường trực: PGS. TS Vũ Thị Lan Anh, các Phó Hiệu trưởng: TS Lê Đình Nghị, PGS. TS Tô Văn Hoà; PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; Trường, trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM; Trưởng, phó các Bộ môn thuộc các Khoa chuyên môn và tương đương; Phân hiệu: từ cấp Bộ môn trở lên

Tại Hội Nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Ngọc Định - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày Dự thảo Kế hoạch Xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.l

Đồng chí Trần Ngọc Định - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Ngọc Định - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày các nguyên tắc, yêu cầu, nội dung, quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được nêu tại Quy định số 50-QĐ/TW, Hướng dẫn 16-HD/BTCTW và Kế hoạch số 36-KH/BCSĐ ngày 26/4/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp giai đoạn 2026 - 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026.

Để đảm bảo công tác quy hoạch được triển khai đúng theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đòi hỏi sự tham gia một cách trách nhiệm cao và hết sức nghiêm túc của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể và viên chức, người lao động của Nhà trường. Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ để nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ đòi hỏi vai trò và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Trường là rất quan trọng, do vậy, Hiệu trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm, quán triệt và chỉ đạo sát sao một số nội dung chủ yếu sau đây:

- Một là, khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Tư pháp và của Trường về công tác quy hoạch cán bộ tại đơn vị mình.

- Hai là, chú trọng đánh giá thực chất phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và chiều hướng phát triển đối với cán bộ trong quy hoạch làm cơ sở cho việc rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định; đảm bảo lựa chọn được những cán bộ có trình độ năng lực, có tâm, có tầm để đưa vào nguồn quy hoạch.

- Ba là, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị đúng thời hạn, tiến độ và báo cáo Hiệu trưởng, Hội đồng Trường xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bốn là, lưu ý một số nội dung cụ thể như: Số lượng, đối tượng, độ tuổi, thời điểm tính tuổi quy hoạch, quy trình quy hoạch, phân cấp tiến hành các bước quy trình quy hoạch cho chức danh lãnh đạo các Bộ môn và tương đương cho các đơn vị thuộc Trường.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Hội nghị

Cùng ngày, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đã chủ trì Hội nghị phổ biến quán triệt Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/BCSĐ và Công văn số 273-CV/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác của Trường trong thời gian tới.