Hội cựu chiến binh khối các trường đại học, cao đẳng (Khối 487) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Đăng vào 04/11/2021 22:49

Ngày 04/11, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội cựu chiến binh (CCB) khối các trường đại học, cao đẳng (Khối 487) (sau đây gọi là Hội) đã tổ chức "Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022".

Tham dự Hội nghị: Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS.Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS Tô Văn Hòa - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện Hội Cựu chiến binh Nhà trường,...

Về phía Hội CCB Thành phố Hà Nội có Thiếu tướng Lê Như Đức - Phó chủ tịch, Đại tá Vũ Đình Liễu - Trưởng ban Tổ chức, Thiếu tướng Vũ Hữu Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo, Đại tá Vũ Viết Xô - Thành viên Ban chấp hành, GS Nguyễn Văn Cách - Chủ tịch Hội CCB Trường ĐHBK Hà Nội - Cụm trưởng Khối 487 (Chủ trì Hội nghị), cùng đông đảo các đồng chí là hội viên Hội CCB khối các trường đại học, cao đẳng (Khối 487).

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, GS Nguyễn Văn Cách - Chủ tịch Hội CCB Trường ĐHBK Hà Nội - Cụm trưởng Khối 487 nhấn mạnh: Hội CCB khối các trường đại học, cao đẳng (Khối 487) đã quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết và hướng dẫn của Hội CCB thành phố Hà Nội; tập trung triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ và hoạt động của Hội, 100% hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Các Hội đã vận động, tập hợp, đoàn kết các hội viên CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia góp ý xây dựng Đảng, cơ quan chuyên môn của đơn vị vững mạnh; tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Covid-19, vận động quyên góp các nguồn lực kịp thời hỗ trợ đến cán bộ, hội viên CCB và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Các Hội CCB thuộc Cụm luôn quán triệt tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại đa số hội viên CCB trong Cụm đều tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 GS Nguyễn Văn Cách - Chủ tịch Hội CCB Trường ĐHBK Hà Nội - Cụm trưởng Khối 487

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Trường - TS. Chu Mạnh Hùng đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng và đóng góp của Hội CCB. Thầy cũng nhấn mạnh: Hội CCB khối các trường ĐH, CĐ là một tổ chức Hội lớn trong Khối 487, Hội đã khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của các hội viên Hội CCB ở cơ sở, các đồng chí đã làm tốt các nhiệm vụ, vừa tham gia các công tác của đơn vị, các đồng chí vẫn tập trung xây dựng Hội, tổ chức Hội; làm tốt công tác tình nghĩa đối với đồng chí, đồng đội mình trong thời gian qua.

TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động và dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội năm 2021 và nửa nhiệm kỳ tới.