Thông báo bổ sung địa chỉ email đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy

Đăng vào 08/10/2021 11:20

Theo kế hoạch, ngày 18/10/2021,  Trường sẽ triển khai nhập học theo hình thức trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 46 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy. Theo đó,Trường sẽ gửi email "Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học" đến email của từng thí sinh đã đăng ký theo dữ liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên qua rà soát có một số thí sinh thiếu dữ liệu địa chỉ email.

Trường thông báo tới các thí sinh thiếu dữ liệu email (có danh sách kèm theo) khẩn trương nhập địa chỉ email lên hệ thống xác nhận nhập học để Trường có thể kịp thời gửi "Thông báo trúng tuyển nhập học" tới thí sinh!

Danh sách thí sinh Khóa 46 thiếu địa chỉ email

Link truy cập hệ thống xác nhận nhập học

Lưu ý: thí sinh đăng nhập với tên đăng nhập là Số báo danh, mật khẩu là ngayg/tháng/năm sinh để vào hệ thống. Sau đó bấm nút nhập email và nhập địa chỉ email