Danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (Khóa 46)

Đăng vào 16/08/2021 00:00

Danh sách xem tại đây

Lưu ý: Trường đang tiếp tục nhận từ bưu điện và tổng hợp danh sách, các thí sinh đã gửi Bản chính Giáy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp 2021 nhưng chưa có tên chờ các thông báo tiếp theo

Thí sinh không nộp Bản chính Bản chính Giáy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp 2021 về Trường coi như không xác nhận nhập học

Thông tin liên hệ hỗ trợ tuyển sinh:: 

Hotline: 19001205

Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhlhn/