Thông báo v/v quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đăng vào 15/07/2021 13:23

Thông báo, hồ sơ, thời hạn đăng ký

Mẫu phiếu đăng ký quy đổi điểm ngoại ngữ theo phương thức xét điểm thi THPT

Lưu ý: Thí sinh cần nhập thông tin đăng lý online trước khi nộp hồ sơ về Trường

Link đăng ký quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021