Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 30/06/2021)

Đăng vào 01/07/2021 08:11

Xem tại đây

Lưu ý: Thí sinh thiếu hồ sơ (mục ghi chú trong danh sách) cần sớm nộp bổ sung về Trường để hoàn thiện hồ sơ, nếu thí sinh không bổ sung kết quả sẽ không được công nhận.

Thông tin hỗ trợ tuyển sinh:
Hotline: 19001205

Fanpage: http://facebook.com/tuyensinhhlu