Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 28/06/2021)

Đăng vào 29/06/2021 09:00

Xem tại đây

Lưu ý: thí sinh thiếu hồ sơ (ở mục ghi chú trong danh sách) cần nộp bổ sung trước ngày 30/06/2021, nếu không hồ sơ sẽ không đủ điều kiện xét tuyển.

Trường đang tiếp tục nhận và tổng hợp hồ sơ, thí sinh chưa có tên trong danh sách chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo.

* Hỗ trợ thông tin tuyển sinh:

- Hotline: 19001205

- Fanpage: facebook.com/tuyensinhdhlhn