Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 26/06/2021)

Đăng vào 26/06/2021 15:30

Xem tại đây
 

Lưu ý: Trường đang tiếp tục nhận và tổng hợp hồ sơ, thí sinh chưa có tên trong danh sách chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo.

* Hỗ trợ thông tin tuyển sinh:

- Hotline: 19001205

- Fanpage: facebook.com/tuyensinhdhlhn