Thông báo v/v nộp hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2021 theo phương thức xét kết quả chứng chỉ ngoại ngữ

Đăng vào 18/05/2021 00:00

Thông báo xem tại đây

Mẫu phiếu đăng ký tải tại đây

Thí sinh nhập thông tin vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại đây

Lưu ý: thí sinh đăng nhập vào gmail để đăng ký, trường chỉ nhận hồ sơ khi thí sinh đã đăng ký trên trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến.