Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy 2021 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT

Đăng vào 28/04/2021 00:00

Thông báo, hồ sơ, thời hạn đăng ký

Mẫu phiếu đăng ký tại trụ sở chính dành cho thí sinh trường THPT chuyên, trọng điểm Quốc gia..

Mẫu phiếu đăng ký tại trụ sở chính dành cho thí sinh trường THPT khác

Mẫu phiếu đăng ký tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

Lưu ý: Thí sinh đăng ký thông tin tuyển sinh tại trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến ttrước khi nộp hồ sơ, Trường chỉ nhận hồ sơ sau khi thí sinh đã đăng ký trục tuyến tại địa chỉ liên kết: 

Trang đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến