Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tính đến ngày 04/9/2020

Đăng vào 05/09/2020 09:19