Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy Khóa 45 (2020-2024) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT năm 2020

Đăng vào 01/09/2020 16:27