Thông báo tuyển sinh Khóa 13 (K44) khóa học Luật Nhật Bản

Đăng vào 20/08/2019 00:00

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LUẬT NHẬT BẢN

THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAGOYA,

ĐẶT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH KHÓA 13 (K44)

KHÓA HỌC LUẬT NHẬT BẢN

1. Trình tự tuyển sinh

  1. Vòng 1: Chọn 75 sinh viên căn cứ vào điểm đầu vào của trường ĐH Luật Hà Nội.
  2. Vòng 2: Thi viết. Sinh viên sẽ làm bài thi viết. Bài thi viết dự kiến bao gồm:  Hiragana và Katakana, kiểm tra khả năng học ngoại ngữ. Tài liệu học Hiragana và Katakana sẽ được phát khi có kết quả vòng 1. Phần kiểm tra khả năng học ngoại ngữ không liên quan đến tiếng Nhật.
  3. Vòng 3: Phỏng vấn 40 sinh viên căn cứ vào điểm thi viết của trung tâm. Sau đó, chọn khoảng 25 sinh viên vào khóa học luật Nhật Bản.

2. Thời gian dự kiến:

 Trung tâm sẽ thông báo thời gian cụ thể trên fanpage của trung tâm (https://www.facebook.com/nihonhousenta/), bảng tin của trung tâm (P601, nhà A). Sinh viên đã đăng ký khóa học luật Nhật Bản phải chủ động xem thông tin qua các phương tiện trên. Trong trường hợp không thể tiếp cận các nguồn thông tin trên sinh viên cần ghi rõ trong phiếu đăng ký để được nhận thông báo qua điện thoại.

  1. Sinh viên nộp phiếu đăng ký học KHLNB đến Trung tâm. Trung tâm nhận đăng ký trực tiếp hoặc trên fanpage của trung tâm hoặc qua đường bưu điện đến ngày 23/8
  2. Thông báo kết quả Vòng 1: 30/8.

Chú ý: Khi cần biết thêm thông tin, xin liên hệ theo số điện thoại của trung tâm: 024 3773 9048 hoặc đến trực tiếp văn phòng của trung tâm tại phòng 601, nhà A.

Mẫu phiếu đăng ký