Thông báo v/v xác định điều kiện tuyển sinh và phân bố chỉ tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội (tại trụ sở chính Hà Nội) hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT

Đăng vào 18/07/2019 08:55