Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT

Đăng vào 16/07/2019 17:45