Khoa Pháp luật hình sự tổ chức hội thảo: “Góp ý Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)”

Đăng vào 17/05/2017 15:31

     Sáng ngày 16/05/2017, Khoa Pháp luật hình sự đã tổ chức hội thảo: “Góp ý Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)”, dưới sự chủ trì của PGS. TS. Dương Tuyết Miên, Giám đốc Trung tâm tội phạm học. Hội thảo có sự tham dự của nhiều giảng viên của các Khoa: Pháp luật hình sự, Pháp luật kinh tế, Pháp luật dân sự, Pháp luật thương mại quốc tế, Pháp luật hành chính Nhà nước; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Viện Luật so sánh.

 

 

     Các chuyên đề của hội thảo tập trung góp ý một số nội dung từ Chương I đến Chương IV của Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng: về khái niệm hành vi tham nhũng được quy định tại Điều 2 của Dự thảo Luật, về vấn đề minh bạch và kiểm soát tài sản thu nhập, sửa đổi minh bạch, tài sản thu nhập, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức cũng như việc phát hiện và xử lý tham nhũng... Theo đó, các tác giả chuyên đề kiến nghị bổ sung mục đích “vì vụ lợi” gắn liền với một số hành vi tham nhũng được mô tả tại Điều 2 của Dự thảo Luật; về các hành vi bị nghiêm cấm; nên bổ sung thêm biện pháp xử lý hình sự đối với hành vi không trung thực trong minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với tài sản thu nhập lớn bằng việc quy định tội danh: “Vi phạm nghiêm trọng quy định về minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập” trong Bộ luật hình sự năm 2015... Đây là những cơ sở quan trọng góp phần hoàn thiện quy định của Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) cũng như công tác đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

Khánh Hòa