Tuyển sinh tại phân hiệu Đắk Lắk

Thông báo Danh sách trúng tuyển và lịch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Khóa 48)- Đợt 2
Thông báo Danh sách trúng tuyển và lịch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Khóa 48)- Đợt 2
 
Thông báo v/v gia hạn thời gian tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2023, mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo v/v gia hạn thời gian tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2023, mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học Đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học Đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022 mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022 mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 TẠI PHÂN HIỆU TỈNH ĐẮK LẮK
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 TẠI PHÂN HIỆU TỈNH ĐẮK LẮK
 
Thông báo V/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022, mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo V/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022, mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo Thông tin tuyển sinh cao học năm 2022 mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo Thông tin tuyển sinh cao học năm 2022 mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Quyết định công nhận thí sinh đủ điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy (Khóa 46) tại Phân hiệu Đắk Lắk (Diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT - Xét tuyển bổ sung)
Quyết định công nhận thí sinh đủ điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy (Khóa 46) tại Phân hiệu Đắk Lắk (Diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT - Xét tuyển bổ sung)
 
Thông báo đăng ký chuyển nguyện vọng vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk đối với thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tại Trụ sở chính
Đăng ký chuyển nguyện vọng vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk đối với thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tại trụ sở chính
 
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021, mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021, mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Khóa 1 ngành Luật, văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Khóa 1 ngành Luật, văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo về việc nhập học và khai giảng đối với Lớp Cao học Khóa 28ƯD-PH tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo về việc nhập học và khai giảng đối với Lớp Cao học Khóa 28ƯD-PH tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tiếp tục gia hạn nhận hồ so tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo tiếp tục gia hạn nhận hồ so tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào Khóa 45 ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 2)
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào Khóa 45 ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 2)
 
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Một số lưu ý đối với thi sinh Khóa 45 hệ đại học chính quy nhập học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Một số lưu ý đối với thi sinh Khóa 45 hệ đại học chính quy nhập học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ hai Đợt 1 năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ hai Đợt 1 năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh cao học luật năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh cao học luật năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk