Tuyển sinh cử nhân chính quy văn bằng 1

Quyết đinh v/v ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022
Quyết đinh v/v ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022
 
Thông báo v/v điều chỉnh phương án tuyển sinh (dự kiến) trình độ đại học năm 2022
Thông báo v/v điều chỉnh phương án tuyển sinh (dự kiến) trình độ đại học năm 2022
 
Thông báo v/v công bố phương án tuyển sinh (dự kiến) trình độ đại học năm 2022
Thông báo v/v công bố phương án tuyển sinh (dự kiến) trình độ đại học năm 2022
 
Quyết định v/v cho phép thí sinh ra khỏi danh sách trúng tuyển ngành Luật, chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2021 (Khóa 46)
Quyết định v/v cho phép thí sinh ra khỏi danh sách trúng tuyển ngành Luật, chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2021 (Khóa 46)
 
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 46 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 46 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Đợt 2 năm 2021)
 
Hướng dân tải Thông báo trúng tuyển nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 46 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Hướng dân tải Thông báo trúng tuyển nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 46 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
 
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 Khóa 46 (Đợt 2 năm 2021)
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 Khóa 46 (Đợt 2 năm 2021)
 
Quyết định v/v phê duyệt điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 Khóa 46 (Đợt 2 năm 2021)
Quyết định v/v phê duyệt điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 Khóa 46 (Đợt 2 năm 2021)
 
Thông báo bổ sung địa chỉ email đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
Thông báo bổ sung địa chỉ email đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
 
Kế hoạch nhập học, học tập, quy chế và nội quy Khóa 46 (Theo hình thức trực tuyến)
Kế hoạch nhập học, học tập, quy chế và nội quy Khóa 46 (Theo hình thức trực tuyến)
 
Thông báo danh sách trúng tuyển vào học ngành Luật theo Chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 46
Thông báo danh sách trúng tuyển vào học ngành Luật theo Chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 46
 
Thông báo v/v tuyển sinh bổ sung trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (đợt 2 năm 2021)
Thông báo v/v tuyển sinh bổ sung trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (đợt 2 năm 2021)
 
Thông báo v/v tuyển sinh Lớp tiếng Đức Khóa 46 - Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
Thông báo v/v tuyển sinh Lớp tiếng Đức Khóa 46 - Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
 
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
 
Thông báo tuyển sinh vào chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 46
Thông báo tuyển sinh vào chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 46
 
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa kỳ) theo phương thức xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa kỳ) theo phương thức xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
 
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa kỳ) theo phương thức xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa kỳ) theo phương thức xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
 
Bảng điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 diện xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Bảng điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 diện xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
 
Thông báo v/v tuyển sinh đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2021
Thông báo v/v tuyển sinh đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2021
 
Thông báo v/v tuyển sinh Khóa 15 (K46) khóa học Luật Nhật Bản năm 2021
Thông báo v/v tuyển sinh Khóa 15 (K46) khóa học Luật Nhật Bản năm 2021