Thông báo v/v tuyển sinh chương trình Chất lượng cao ngành Luật, chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Luật kinh tế (Khóa 48)

Đăng vào 24/08/2023 11:58

Xem tại đây

Sinh viên đăng ký trực tuyến tại: https://xettuyen.hlu.edu.vn/

Hướng dẫn đăng ký