Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học ngành luật trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng đại học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng

Đăng vào 24/04/2024 09:01

Xem tại đây

Danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học kèm theo Quyết định: Xem tại đây