Thông báo v/v đăng ký cộng điểm khuyến khích và quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh xét tuyển vào Khóa 48 trình độn đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp 2023

Đăng vào 13/07/2023 17:55

Xem tại đây 

Thời hạn đăng ký thông tin cộng điểm khuyến khích và quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ: từ 14/07/2023 đến 20/07/2023

Thí sinh đăng ký thông tin tại địa chỉ: http://dkts.daihocluathanoi.edu.vn/