Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023 (Khóa 48) trình độ đai học hình thức chính quy

Đăng vào 14/09/2023 17:05

Xem tại đây

Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: https://xettuyen.hlu.edu.vn/

Thời gian đăng ký: từ ngày 14/09/2023 đến 17h00 ngày 22/09/2023