Tuyển sinh thạc sĩ

Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyến cao học đợt 2 năm 2023
Quyết định V/v công nhận trúng tuyến cao học đợt 2 năm 2023
 
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 3 năm 2023
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 3 năm 2023
 
Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 29 và Cao học luật khóa 31 (đợt 1 năm 2023)
Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 29 và Cao học luật khóa 31 (đợt 1 năm 2023)
 
Thông báo V/v phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2023
Thông báo V/v phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2023
 
Quyết định phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2023
Quyết định phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2023
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Lớp cao học Khóa 31 - Đợt 1 năm 2023
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Lớp cao học Khóa 31 - Đợt 1 năm 2023
 
Thông báo Tổ chức thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2023
Thông báo Tổ chức thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2023
 
Thông báo V/v ôn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2023
Thông báo V/v ôn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2023
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học Đợt 1 năm 2023
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học Đợt 1 năm 2023
 
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh năm 2023
Chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh năm 2023
 
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2023
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2023
 
Thông báo V/v nhập học bổ sung đối với các thí sinh trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022 và thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022
Thông báo V/v nhập học bổ sung đối với các thí sinh trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022 và thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
 
Thông báo V/v phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
Thông báo V/v phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022
 
Danh sách thí sinh dự tuyển cao học đợt 2 năm 2022
Danh sách thí sinh dự tuyển cao học đợt 2 năm 2022