Tuyển sinh thạc sĩ

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển cao học đợt 3 năm 2023
Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển cao học đợt 3 năm 2023
 
Quyết định phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023
Quyết định phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023
 
Danh sách phòng thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tuyển sinh cao học Đợt 3 năm 2023
Danh sách phòng thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tuyển sinh cao học Đợt 3 năm 2023
 
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Cao học 31 Đợt 3 và Danh sách thí sinh tuyển thẳng Cao học Khóa 31 Đợt 3
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Cao học 31 Đợt 3 và Danh sách thí sinh tuyển thẳng Cao học Khóa 31 Đợt 3
 
Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyến cao học đợt 2 năm 2023
Quyết định V/v công nhận trúng tuyến cao học đợt 2 năm 2023
 
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 3 năm 2023
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 3 năm 2023
 
Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 29 và Cao học luật khóa 31 (đợt 1 năm 2023)
Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 29 và Cao học luật khóa 31 (đợt 1 năm 2023)
 
Thông báo V/v phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2023
Thông báo V/v phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2023
 
Quyết định phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2023
Quyết định phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2023
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Lớp cao học Khóa 31 - Đợt 1 năm 2023
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Lớp cao học Khóa 31 - Đợt 1 năm 2023