Thông tin Tuyển sinh cử nhân vừa làm vừa học văn bằng 1 tại Phân hiệu

Thông báo V/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022, mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo V/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022, mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Khóa 1 ngành Luật, văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Khóa 1 ngành Luật, văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ hai Đợt 1 năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ hai Đợt 1 năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học hình thức liên thông năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học hình thức liên thông năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tuyển sinh liên tục trong năm 2020 đối với hệ vừa làm vừa học trình độ đại học văn bằng 1, văn bằng 2 và liên thông.
 
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)
 
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)