Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)

Đăng vào 14/11/2019 10:17

Tuyển sinh (xét tuyển) Khóa 1 văn bằng 1, hình thức vừa làm vừa học, tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk;

Thời gian đào tạo: 4,5 năm (học ngoài giờ hành chính);

Thời gian tuyển sinh: Từ 01/10/2019 đến trước ngày 05/12/2019.

Xem chi tiết