Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 1 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 01/03/2022 17:05

Xem tại đây

Thí sinh đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến tại đây: http://dkts.daihocluathanoi.edu.vn