Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2023), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 25/09/2023 16:18

Xem tại đây

Thí sinh đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến tại đây: http://dkts.daihocluathanoi.edu.vn