Thông báo v/v trả lệ phí dự tuyển đối với thí sinh dự tuyển Khóa 20 hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học và Khóa 21 hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2021)

Đăng vào 29/11/2021 00:00

Thông báo

Để có cở sở thực hiện, thí sinh cần khai báo thông tin tại địa chỉ trực tuyến tại đây