Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021

Đăng vào 20/05/2021 17:05

Xem tại đây

Hướng dẫn nhập thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Lưu ý: Thí sinh nhập thông tin đăng ký xét tuyển lên trang đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến trước khi nộp hồ sơ

Trong thời gian xảy ra dịch bênh Covid, thí sinh cần nộp hồ sơ qua bưu điện theo hướng dẫn tại đây:
Thông báo về thu hồ sơ qua bưu điện trong thời gian dịch Covid