Hướng dẫn đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến trình độ đại học

Ngày đăng 03/05/2021

Thí sinh nhập thông tin vào trang đăng ký tuyển sinh  theo hệ đào tạo phù hợp tại một trong các địa chỉ liên kết sau:

Đăng ký tuyển sinh đối với xét tuyển hệ đại học chính quy 2021 theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ)

Đăng ký tuyển sinh đối với xét tuyển chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Đăng ký tuyển sinh cấp bằng đại học chính quy đối với người đã có bằng đại học (Văn bằng hai chính quy)

Đăng ký tuyển sinh cấp bằng đại học vừa làm vừa học đối với người đã có bằng đại học (Văn bằng hai VLVH)

Đăng ký tuyển sinh văn bằng một vừa làm vừa học

Lưu ý: thí sinh đăng nhập vào gmail để đăng ký, trường chỉ nhận hồ sơ khi thí sinh đã đăng ký trên trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến.