Thông báo v/v triển khai kế hoạch nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển Khóa 20B-VB1 và 20C-VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 10/03/2021 17:03