Thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk

Đăng vào 10/10/2020 08:24

Thông báo tuyển sinh xem tại đây

Mẫu phiếu đăng ký tải tại đây

Lưu ý: Thí sinh cần nhập thông tin đăng ký tuyển sinh trước khi nộp hồ sơ tại địa chỉ:

http://bit.ly/hludkts