Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 25/08/2020 09:21

Xem tại đây
Lưu ý: sinh viên cần đăng ký thông tin tuyển sinh tại trang đăng ký thông tin tuyển sinh trước khi nộp hồ sơ
- Trang đăng ký thông tin tuyển sinh đối với người chưa có bằng đại học (tuyển sinh văn bằng 1 vừa làm vừa học):

https://vb1vlvh.daihocluathanoi.online

- Trang đăng ký thông tin tuyển sinh đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học (tuyển sinh văn bằng 2 vừa làm vừa học):

https://vb2vlvh.daihocluathanoi.online