Thông báo V/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kề hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 16 (đợt 1) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy

Đăng vào 01/06/2017 00:00