Thông tin giấy báo dự thi tuyển sinh Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 3

Ngày đăng 21/11/2019

Xem tại đây

Lưu ý thí sinh:

- 8h30' ngày 23/11/2019: làm thủ tục và nhận thẻ dự thi tại Hội trường D - Trường Đại học Luật Hà Nội

- 8h00' ngày 24/11/2019: thi Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

- 14h00' ngày 24/11/2019: thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam