Tuyển sinh thạc sĩ

Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh luật đợt 1 năm 2019
Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh luật đợt 1 năm 2019
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 (niên khóa 2018-2021)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 (niên khóa 2018-2021)
 
Thông báo V/v nhập học bổ sung lớp cao học luật Khóa 26
Thông báo V/v nhập học bổ sung lớp cao học luật Khóa 26
 
Kết quả phúc khảo cao học luật Khóa 26
Kết quả phúc khảo cao học luật Khóa 26
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với các thí sinh dự thi cao học luật khóa 26 niên khóa (2018-2020)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với các thí sinh dự thi cao học luật khóa 26 niên khóa (2018-2020)
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng lớp cao học luật khóa 26
Thông báo V/v nhập học và khai giảng lớp cao học luật khóa 26
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2018 (Khóa 26)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2018 (Khóa 26)
 
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học luật Khóa 26
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học luật Khóa 26
 
Quyết định V/v phê duyệt điểm trúng tuyển cao học luật Khóa 26 (Niên khóa 2018-2020)
Quyết định V/v phê duyệt điểm trúng tuyển cao học luật Khóa 26 (Niên khóa 2018-2020)
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018
 
Giấy báo dự thi đợt 2 tuyển sinh Cao học Luật năm 2018
Giấy báo dự thi đợt 2 tuyển sinh Cao học Luật năm 2018
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018
 
Thông báo V/v làm thủ tục dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v làm thủ tục dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học Khóa 26
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học Khóa 26
 
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học năm 2018
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học năm 2018
 
Kết quả thi tuyển sinh Cao học Luật năm 2018 đợt 1 - Định hướng ứng dụng
Kết quả thi tuyển sinh Cao học Luật năm 2018 đợt 1 - Định hướng ứng dụng
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học luật đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học luật đợt 2 năm 2018
 
Lịch thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018 (Danh sách kèm theo)
Lịch thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018
 
Chương trình ôn thi tuyển sinh Cao học Luật đợt 2 năm 2018
Chương trình ôn thi tuyển sinh Cao học Luật đợt 2 năm 2018
 
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2018