Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học ngành Luật hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024

Đăng vào 08/05/2024 16:36

Xem tại đây

Thí sinh đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến tại đây: https://ts.hlu.edu.vn