Thông báo v/v tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học (đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 01/09/2020 11:40

Xem tại đây

Lưu ý: Thí sinh cần đăng ký thông tin tuyển sinh online trước khi nộp hồ sơ tại địa chỉ sau:
- Văn bằng 1: http://vb1vlvh.daihocluathanoi.online

- Văn bằng 2: http://vb2vlvh.daihocluathanoi.online