Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2020

Đăng vào 10/07/2020 00:00

Giới thiệu về tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội

 

      Ngày 08 tháng 7 năm 2020, Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường đại học Luật Hà Nội đã quyết định về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật đợt 2 năm 2020 (niên khoá 2020 - 2022)

theo định hướng ứng dụng của các ngành đào tạo với thông tin cụ thể như sau:

  1. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh tại Trường: 166

Số TT

Tên ngành đào tạo theo định hướng ứng dụng

Mã số

Chỉ tiêu tuyển sinh

1

Luật dân sự và tố tụng dân sự

8380103

55

2

Luật hình sự và tố tụng hình sự

8380104

44

3

Luật kinh tế

8380107

42

4

Luật quốc tế

8380108

25

Tổng chỉ tiêu

166

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh tại Phân hiệu của Trường ở Đắk Lắk: 50
  • Luật hiến pháp và Luật hành chính: 25
  • Luật kinh tế: 25

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

  1. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa,

Hà Nội; Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk, tổ dân phố 8 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thời gian đào tạo: tối đa 02 năm,

III. CÁC MÔN THI TUYỂN SINH

Thí sinh phải thi các môn sau đây:

1. Môn ngoại ngữ

Thi môn tiếng Anh (trình độ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trường chỉ tổ chức thi các môn tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật (trình độ 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) nếu có ít nhất 30 thí sinh đăng ký dự thi đối với mỗi môn thi.

2. Môn thi chủ chốt và môn thi không chủ chốt của các ngành đào tạo

Số TT

Tên ngành đào tạo

Môn chủ chốt

Môn không chủ chốt

1

Luật hiến pháp và Luật hành chính

Luật hiến pháp

Luật hành chính

2

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Luật dân sự

Luật tố tụng dân sự

3

Luật hình sự và tố tụng hình sự

Luật hình sự

Luật tố tụng hình sự

4

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Luật hình sự

Luật tố tụng hình sự

5

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Lý luận nhà nước và pháp luật

Luật hiến pháp

6

Luật kinh tế

Luật thương mại

Luật lao động

7

Luật quốc tế

Công pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế

IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Thông báo tuyển sinh: Ngày 10/7/2020.

         2. Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 17/9/2020 tại Văn phòng Phòng Đào tạo sau đại học (Phòng B105 và B106), Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và tại Phòng Đào tạo và CTSV Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội ở Đắk Lắk, tổ dân phố 8 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Thí sinh đăng ký dự thi online trên cổng thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ: http://210.245.13.149:8081/Dhl/DangkyTS từ ngày 15/7/2020 đến ngày 18/9/2020; Nộp hồ sơ trực tiếp (bản cứng) tại Phòng Đào tạo sau đại học (Phòng B105 và B106 trụ sở Hà Nội) hoặc Phòng Đào tạo và CTSV (tại Phân hiệu ở Đắk Lắk) từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020.

4. Tổ chức học bổ sung kiến thức cho các thí sinh thuộc đối tượng phải học bổ sung kiến thức (nếu có): Từ ngày 25/9/2020 đến trước khi tổ chức thi tuyển sinh (lịch học bổ sung kiến thức được thực hiện theo thông báo riêng của Trường).

5. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 01/10/2020 đến 05/10/2020.

6. Tổ chức ôn thi: Dự kiến từ ngày 03/10/2020 đến 14/10/2020. Địa điểm: Trường Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu của Trường tại Đắk Lắk.

7. Tổ chức thi tuyển sinh: Ngày 17 và 18/10/2020. Địa điểm: Trường Đại học Luật Hà Nội, và tại Phân hiệu ở Đắk Lắk.

8. Thông báo kết quả thi tuyển sinh: Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020.

9. Thông báo và nhận đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo: Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 17/11/2020.

10. Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 25/11/2020.

11. Thông báo nhập học: Từ ngày 27/11/2020 đến ngày 01/12/2020.

12. Nhập học: Dự kiến từ ngày 10/12/2020 đến ngày 13/12/2020.

13. Lệ phí xét duyệt hồ sơ và lệ phí thi tuyển sinh: 800.000 đồng, trong đó:

- Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 200.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi tuyển sinh: 200.000 đồng/môn thi

Để biết chi tiết về việc tuyển sinh đề nghị thí sinh xem Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 2 năm 2020 kèm theo.

                                                                                                                                                                                                                           Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội

                                                                                                                                                                                                                           Xem chi tiết