Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 19 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy

Đăng vào 02/07/2020 17:32

Thông báo xem tại đây

Sổ điểm xem tại đây